Görme Engelliler

2014´ten Beklentiler

Rehber öğretmenimiz Yıldız DEDE okulumuz tüm öğrencilerine ve öğretmenlerine geleceğe yönelik amaçlarını, umutlarını, 2014 yılından beklentilerini sordu.

İlk ve orta kademe öğrencilerimiz rehberlik panosunu geleceğe yönelik amaçlarıyla süslediler. 

Rehberlik Servisi - 2014ten Beklentiler  Rehberlik Servisi - 2014ten Beklentiler  Rehberlik Servisi - 2014ten Beklentiler  Rehberlik Servisi - 2014ten Beklentiler